PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY ÚVODNÍ STRANA KONGRESOVA TURISTIKA AKTIVNI DOVOLENA CIRKEVNI PAMATKY KOUZLO HRADU A ZAMKU LAZNE ZLATA PRAHA KRALOVEHRADECKY KRAJ LIBERECKY KRAJ USTECKY KRAJ MORAVSKOSLEZSKY KRAJ ZLINSKY KRAJ OLOMOUCKY KRAJ JIHOMORAVSKY KRAJ PARDUBICKY KRAJ KRALOVEHRADECKY KRAJ LIBERECKY KRAJ VYSOCINA PRAHA STREDOCESKY KRAJ USTECKY KRAJ JIHOCESKY KRAJ PLZENSKY KRAJ KARLOVARSKY KRAJ FOLKLORNÍ SDRUZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY CESKY ROZHLAS BESKYDY-VALASSKO SLEZSKA HARTA CZECH TOURISM
Pondělí 24.02.2020
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR
ZÁKLADNÍ INFORMACE
  Základní informace o ČR
Česká NEJ
Kraje ČR
Turistické regiony
Turistické oblasti
Města a obce
Euroregiony
Mikroregiony a sdružení
Pohádkové regiony
AKTUALITY A AKCE
  Aktuality
Databanka akcí
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
PRAHA SRDCE EVROPY
  Město PRAHA
Pražská informační centra
Kalendář akcí v Praze
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Zdravotní pojištění
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
Kongresy a konference
Veletrhy a výstavy
Turistika a volný čas
  Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Pěší turistika
Agroturistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Sport a relaxace
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Folklor a tradice
  Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Příroda a její ochrana
  Biosférická rezervace UNESCO
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
Obchod a služby
  Služby motoristům
Nákupní centra
PODPORA PODNIKÁNÍ
  Investiční příležitosti
Finanční sektor a pojištění
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba

Národní přírodní rezervace Slanisko u Nesytu

Základní údaje
Západní břeh Nesytu mezi železnicí, silnicí a potokem Včelínkem severně od železniční zastávky Sedlec u Mikulova po obou stranách chodníku k obci
Katastrální území: Sedlec
Rozloha: 6,76 ha
Nadmořská výška: 175-176 m
Zřízena: rozhodnutí rady ONV v Břeclavi č. j. Škol-457/2-1961 z 4. 10. 1961

Důvod vyhlášení a hlavní motiv ochrany
Ochrana zbytků halofilní vegetace s výskytem několika zvláště chráněných druhů.

Geologické, geomorfologické a půdní poměry
Slanisko leží v jihozápadní části nesytské sníženiny. Geologický podklad tvoří deluviální, deluviofluviální a fluviální písčitohlinité sedimenty, jež jsou obohaceny o rozpustné minerální soli (sírany a chloridy) vyluhované z neogenních, málo propustných jílů, které rovněž tvoří nepropustný podklad zmíněných holocénních sedimentů. Dalším zdrojem solí byly v minulosti sirné prameny v obci. Zjara vystupuje v níže položených částech slaniska hladina podzemní vody až nad půdní povrch.
Půdu lze označit jako slanec.

Rostlinstvo a květena
V rezervaci dosud přežívají zbytky slanomilných trávníků se zblochancem mokřadním, travinobylinná společenstva s hadím mordem malokvětým (zřejmě poslední existující lokalita v českých zemích) a sítinou slaniskovou, jakož i krátkostébelné trávníky s omanem britským a kostřavou slanomilnou.
V letech 1992-1995 bylo v rezervaci nalezeno 188 druhů cévnatých rostlin, ze zvláště chráněných (celkem 10) dále bahenka šášinovitá (vysazena), hvězdnice panonská, jitrocel přímořský, kuřinka obroubená, ostřice žitná, pampeliška besarabská, prorostlík nejtenčí a skrytěnka bodlinatá (její diaspory přeneseny z jiného místa na Nesytu).

Zvířena
Prokázán je výskyt šesti kriticky ohrožených druhů motýlů - makadlovek Ilseopsis samadensis a I. salinella, obalečíků Phalonidia affinitana a P. vectisana, chobotníčka slaništního (Bucculatrix maritima) a pouzdrovníčka Coleophora halophilella. Jako na jediné lokalitě v rámci ČR se zde také vyskytují další druhy halofilních organismů - ploštička slanomilná (Henestaris halophilus), saranče Ailopus thalassinus a střevlíci Acupalpus elegans, Dyschirius chalceus a D. salinus.

Hospodářské využívání, ohrožení a návrh péče o chráněné území
V minulosti bylo území rezervace koseno a sloužilo jako pastvisko. Část byla dokonce rozorána, ale pole bylo jako neúrodné ponecháno ladem. Existence halofilní flóry je ohrožena vyplavováním solí z půdního profilu (po přivedení vody závlahovou soustavou z Novomlýnských zdrží), a následnou sukcesí (zejména šířením rákosu obecného), kterou lze zpomalit vhodnou péči. Slanisko se pravidelně seče (náhradní péče namísto vypásání), podařilo se zastavit expanzi rákosu. Ve východní části byla vyhrnuta rýha pro sukcesně citlivé druhy. Cílem je obnovení pastvy.

Literatura
Danihelka J. et Hanušová M. (1995): Poznámky k současnému stavu slanomilné flóry a vegetace v okolí Nesytu u Sedlce. - Zprávy České botanické společnosti, Praha, 30, Příloha 1995/1: 135-146.
Fröhlich F. et Švestka F. (1956): Nynější stav sedlecké halofytní reservace u Mikulova. - Preslia, Praha, 28: 212-215.

Poznámka
Slanorožec rozprostřený vyhynul na lokalitě v roce 1976, solnička přímořská rozprostřená o 11 let později. Další lokality fragmentů halofilní vegetace lze nalézt na nedalekém fotbalovém hřišti na levém břehu Včelínku a u rybníka Výtopy. Stav slanomilné vegetace a populace jednotlivých druhů se pravidelně sledují.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.palava.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 508 org. 56, 05.08.2003 v 15:31 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
VELETRHY
    FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
    TURISTIKA